55663df5
7fa897a5
Kayak
Inflatable SUP
Kayak
Inflatable Fishing Kayak
Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek üçin

gyzgyn satuw önümi

önümleri

Inflatable SUP

Çişirilýän SUP

Qibu-02

Qibu-02

Qibu-04

Qibu-04

Qibu-05

Qibu-05

fishing sup

balyk tutmak

Fishing SUP

Balyk tutmak SUP

Fishing SUP

Balyk tutmak SUP

Fishing SUP

Balyk tutmak SUP

Qibu-Spark

Kibu-uçgun

Qibu-Charisma

Kibu-Karizma

Qibu-Lancer

Qibu-Lancer

Qibu-Grandeur

Kibu-Grandeur

biz hakda

Biziň işimiz hakda öwreniň

Biz hakda

Hangzhou Qibu Industry and Trade Co., Ltd.

Hangzhou Qibu Industry and Trade Co., Ltd., 6 ýyl bäri suw sport enjamlaryna ünsi jemleýän Qibu Co., Ltd-iň golçur kärhanasy.2 0 1 7-de “Qibu” Hytaýyň paý paý bazarynda üstünlikli sanawda görkezildi.“Hangzhou Qibu Industry and Trade Co. Ltd. we müşderilere iň gowy tejribe bermäge çalyşyň.

has giňişleýin gör
 • 6 ýyl
  Önümçilik tejribesi
 • 180 million dollar
  Satuw mukdary
 • 200+ adam
  Işgärleriň sany
Çişip bolýan gaýyklarymyz arzan däl, ýöne hökman howuz oýnawaçlary däl!

Şişirilen gaýyklaryň peýdasy barmy?

artykmaçlygydyr

 • Çişirilýän Vs gaty gabykly Kaýaks

  Bu çişirilýän vs gaty gabykly kaýaks synynda çydamlylygy, göterijiligi, rahatlygy, öndürijiligi deňeşdirýäris ...
  has köp oka >>
 • Inflatable Kayaks howpsuzmy?

  Çişip bolýan gaýyklar göçme, amatly, ýeňil we arzan ... ýöne geliň pile ýüzleneliň ...
  has köp oka >>
 • Inflatable Kayaks gowumy?

  Şeýlelik bilen, ýeňil we göçme gaýyk gözleýärsiňiz, ýöne haýran galýan kaýaklaryň peýdasy barmy?
  has köp oka >>

Sorag

Çözgüt gerekmi?

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.