Uçar serfing bar Balsa agaçdan ýasalan serfboard

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uçar serfing bar Balsa agaçdan ýasalan serfboard

Model VLB-01
Önümiň ady Inflatable Stand Up Paddle tagtasy
Material Dikme tikişi, PVC, EVA
Hil Laminirlenen goşa gatlak (Fusion), leeke gatlak
Ölçegi 8 '9' 9'6 "10 '10'6" 11' 11'6 "12'6" 14 '/ Customzie
Dizaýn / Reňk Designörite dizaýn, Custörite reňk, Agaç däne stili
Marka Brandörite marka we logotip
Howanyň basyşy 15-25PSI
Ahyrzaman Standart 1 esasy fin ýa-da 1 + 2 Fins, ikisini hem aýryp bolýar ýa-da ownuk gabyklar üçin düzedip bolýar
Beýleki özleşdirme Duruş tutawajy, Bungee gaýyş, D-halka, tutawaç, hereket kamerasy, Windsurf saklaýjy
Garnituralar Paddle, El nasosy, Ygtybarly pyçak, Yzky paket, abatlaýyş toplumy
Gaplamak Karton / Reňk gutusy
Şahadatnama CE, BSCI, SGS synag hasabaty
Iň pes sargyt 50PCS
paddleboard
inflatable-paddle-board
paddle-boards-for-sale
paddle-boarding-near-me
inflatable-stand-up-paddle-board

Içki gaplama:Garaşsyz garşy halta, her on bir polibag ýa-da zerur bolanda gaplamak.

Daşarky gaplama:Deňizli kartonlar, neýlon baletler ýa-da islegiňiz ýaly gaplamak.

Sorag-jogap

1. MOQ näme?1 ýa-da 2 sany nusga sargytlaryny kabul etdiňizmi?
MOQ 10 sany, nusga sargydy bar.

2. Tagtalaryň dizaýnyny sazlap bilerinmi?
Hawa, başararsyňyz, dizaýn ukybymyz bar.

3. Size sargyt bersem, adatça önümçilik üçin näçe gün we eltip bermek üçin näçe gün?
Adatça, 15-20 gün öndürmek, 5-10 gün howa bilen eltmek, 20-35 gün deňiz arkaly eltip bermek.

4. Kepilligiňiz nähili?Tagtalarda hil taýdan näsazlyk bar bolsa, bize haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?
Bizden ýasalan ähli tagtalarda, adam däl sebäplere görä hil taýdan näsazlyk ýüze çyksa, bu döwürde 2 ýyl kepillik bar.indiki sargyt bilen size mugt täze tagta ibereris.

 

Iň ökde hünärmenler tarapyndan dolandyrylýan, iň oňat hilli materiallardan peýdalanyp, iň ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan dünýäde iň gowy serf tagtalaryny hödürlemegi maksat edinýäris.Diňe bellemek, öndürmek, synagdan geçirmek we paýlamak prosesine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, diňe bir ýokary hilli gözegçilik bahasy bilen dünýä bazarynda ýeňiş gazanman, aslynda innowasiýa stilini döredýäris, paýlaşýarys we lezzet alýarys durmuş.Bize goşul!Geliň, gün-günden öňe geçeliň.

IMG_20210415_095733
IMG_20210415_095825
IMG_20210415_103456
QB-2168JT7 (2)
QB-2168JT7 (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň