“Qibu” açyk lomaý SUP Softumşak ýokarky serfing çişirilýän “Stand Up Paddle Board” serf sup stand up up paddle board

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Qibu” açyk lomaý SUP Softumşak ýokarky serfing çişirilýän “Stand Up Paddle Board” serf sup stand up up paddle board

Model VLB-02
Önümiň ady Stand Up Paddle Board
To 3 jyns
Garnituralar Gämi, sumka götermek, gury halta, el nasosy, eňek, abatlaýyş enjamy
Material PVC & EVA & Drop tikişi
Ölçegi Divan: 9 '9'6 "10' 10'6" 11'6 "12'6"
Stil SUP
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Önümiň ýeri Hytaýyň Şandong welaýaty
D-jaň Elýeterli
sumka götermek 1x sumka göteriň
cheap-paddle-boards
best-inflatable-sup
paddle-board-paddle
standing-paddle-board
kids-paddle-board
inflatable-sup-board
inflatable-paddleboards

Sorag-jogap

1. Mysal berip bilersiňizmi?Mysal üçin näçe wagt gerek bolar?
Hawa, nusgalary islegiňiz boýunça ýasap bileris we nusga bahasyny we iberiş bahasyny alyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.
Bizden köpçülikleýin sargyt goýanyňyzdan soň, bu tölegleri köp mukdarda yzyna gaýtaryp bereris.
Bir nusgany gutarmak üçin 7-10 iş güni gerek bolar.

2. Logotipimizi SUP-da çap edip bilersiňizmi?
Hawa, ýöriteleşdirilen logotip kabul ederliklidir.

3. ätiýaçlyk şaýyň bahasy goşulýarmy?

, Ok, bahada diňe tagta we adaty esbaplar bar, mysal üçin abatlaýyş toplumy (1 sany), sumka götermek (1 sany), el nasosy (1 sany) we pamidor (1 basgançak).

4. imük ýygnamak ýa-da nusga üçin öňünden tölemekmi?
Eltip bermek bahasy alyjy tarapyndan tölenýär.Öz hasabyňyz bar bolsa ýygnan ýükleri saýlap bilersiňiz.
Notok bolsa, ibermegi tertipläris we öňünden töläris.Specialörite kanallarymyz bar we bu çykdajylary arzanlatmaga kömek ederis.

Lomaý arzan inflatable sup stand up paddle board inflatable surfboard board inflatable

S: MOQ näme?
J: MOQ-ymyz 10 sany, adatça bir 20 metrlik konteýner.Has giňişleýin maglumat bilmek isleýär, elmydama bu ýerde size hyzmat edýäris, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

S: Gowşuryş wagty näme?
J: 20 metrlik konteýner üçin 7 gün, 40hq konteýner üçin 15 gün.Ackuwaş möwsüm üçin has çalt.

S: Haýsy reňkler bar?
J: Müşderiniň islegine görä ýekeje reňk we garyşyk reňkler üpjün edilip bilner.

S: Bir gapda dürli görnüşleri satyn alyp bilerinmi?
J: Hawa, bir gapda dürli görnüşleri garyşdyryp bilersiňiz.Harytlary saýlanyňyzdan soň, konteýneriň güýji üçin bize göz aýlaň.

S: Önümler nähili gaplanýar?
J: Kaýaklary köplenç Bubble Bag + Carton Sheet + Plastik Bag bilen gaplaýarys, ýeterlik derejede ygtybarly, müşderileriň islegi boýunça hem gaplap bileris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: Mysal üçin sargyt üçin, eltip bermezden ozal TT tarapyndan doly töleg.Doly konteýner üçin TT-ni 30% öňünden goýuň, B / L-iň nusgasyna garşy 70% balans.

S: Hil barada kepillik barmy?
J: Hawa, her önümçilik ädimini barlamak we 100% önümiň iberilmezinden öň 24 sagat howa synagyndan geçmek üçin QC bölümi bar.Bahasyna çenli kemçilikli önümi yzyna gaýtaryp bileris.

S: ippingüklemegiň usullary haýsylar?
J: Deňizde, howa arkaly, ekspress arkaly, DDP, DDU SEA, DDU UPS.

IMG_20210415_095733
IMG_20210415_095825
IMG_20210415_103456
QB-2168JT7 (2)
QB-2168JT7 (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň